Kiedy trzeba współpracować z firmą budowlaną, ważne jest, aby mieć odpowiednie nastawienie. Trzeba umieć spojrzeć na sprawy z ich punktu widzenia, aby nie zostać wykorzystanym. Oto sześć sposobów, jak można to zrobić: 1. Nie daj się wciągnąć w spełnianie wyśrubowanych warunków depozytowych Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym projektem, czy nad projektem na dużą skalę, spełnienie dziwacznych wymagań dotyczących kaucji na pewno się zdarzy. Na szczęście nie musisz iść na to spotkanie sam. Zanim usiądziesz do spotkania, porozmawiaj z osobą kontaktową w firmie i poproś o opinię. W końcu oni także są zainteresowanymi stronami i chcą, aby wszystko przebiegało pomyślnie dla wszystkich zainteresowanych.

Nie bój się prosić o spotkanie

Niektóre firmy budowlane mają inną definicję słowa „czasami” niż Ty. Inni mogą obawiać się poprosić o spotkanie, jeśli się nie pojawisz. Jeśli nie masz pewności, czy spotkanie jest konieczne, zaproponuj termin, w którym będziesz mógł pojechać i obejrzeć pracę. Jeśli rozmówca się zgodzi, można kontynuować spotkanie.

Nie bój się powiedzieć „nie”.

To, że masz spotkanie z przedstawicielem firmy, nie oznacza, że musisz mówić „tak” na każdą okazję do realizacji projektu, która pojawi się na Twojej drodze. Ważne jest, aby pamiętać, że ma się wybór i że bez względu na to, jak miły może się wydawać przedstawiciel, reprezentuje on firmę.

Zapytaj o opinie przed spotkaniem

Zanim usiądziesz z przedstawicielem firmy w celu omówienia projektu, warto jest uzyskać informacje zwrotne na temat tego, jacy są naprawdę inni interesariusze firmy. Na przykład, czy właściciel, generalny wykonawca, kierownik właściciela i jego asystent usiedli przy jednym stole i przekazali Ci swoje opinie na temat tego, jak się czują? Jeśli nie, to tracisz wiele przydatnych informacji, nie robiąc tego.

W zależności od charakteru projektu i związanych z nim uwarunkowań prawnych, może nadejść moment, w którym będziesz musiał podpisać umowę i zobowiązać firmę do wykonania określonej ilości pracy lub przestrzegania określonego harmonogramu. W takim przypadku firma będzie musiała dostarczyć projekt na czas i w ramach budżetu. Jeśli wykonasz swoją pracę prawidłowo, firma wykona świetną robotę, a projekt zostanie zrealizowany w terminie i w ramach budżetu. Może jednak nadejść moment, w którym trzeba będzie podpisać umowę i zobowiązać firmę do wykonania określonej ilości pracy lub przestrzegania określonego harmonogramu. W takim przypadku firma będzie musiała zrealizować projekt na czas i w ramach budżetu. Kontrahent jest prawnie związany umową i jest odpowiedzialny za zapłacenie firmie, jeśli nie dotrzyma ona terminu lub wykona mniej niż uzgodniona kwota. Kontrahent może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli ekipa nie wykona pracy zgodnie z umową lub jeśli podczas pracy uszkodzi mienie. Jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, należy porozmawiać z przedstawicielem firmy i spróbować wynegocjować jakieś rozwiązanie. Jeśli nie będą w stanie pomóc, można podjąć dalsze działania, takie jak złożenie pozwu w sądzie ds. drobnych roszczeń lub wynajęcie wykonawcy, który złoży pozew w Twoim imieniu.

Przed spotkaniem poproś o informacje zwrotne

Kolejną wskazówką jest poproszenie innych interesariuszy o informacje zwrotne przed spotkaniem. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale są inni ludzie, którzy pracują dla firmy, dla której będziesz pracować, i którzy mogą mieć dobre lub złe doświadczenia z przedstawicielem firmy na spotkaniu. Może to być osoba, która po raz pierwszy pracuje dla firmy, lub może mieć złe doświadczenia z przedstawicielem firmy w przeszłości. Może to dodać wiele szczegółów i kontekstu do dyskusji. Należy również zachować ostrożność podczas spotkań z właścicielem, generalnym wykonawcą, kierownikiem właściciela i jego asystentem. Osoby te mogą mieć wiele do powiedzenia na temat firmy i jej działalności.

Kiedy musisz współpracować z firmą budowlaną, ważne jest, aby mieć właściwe nastawienie. Trzeba umieć spojrzeć na sprawy z ich punktu widzenia, aby nie dać się wykorzystać. Oto sześć sposobów, jak można to zrobić: Nie bój się prosić o spotkanie. Nie bój się powiedzieć „nie”. Nie wahaj się udzielać rad. Poproś o informację zwrotną przed spotkaniem. Proś o dokończenie pracy. Pytaj o opinie na temat swojej pracy. I wreszcie, co nie mniej ważne, nie wstydź się powiedzieć „dziękuję”.