W dzisiejszych czasach coraz więcej osób słyszy o ADHD, czyli zespole nadpobudliwości psychoruchowej. Chociaż jest to dość powszechna diagnoza wśród dzieci i młodzieży, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że również dorośli mogą cierpieć na tę chorobę. W tym artykule dowiesz się czym dokładnie jest ADHD oraz jakie są jego objawy u dzieci i dorosłych.

Czym jest ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się trudnościami w koncentracji uwagi oraz nadmierną impulsywnością i aktywnością ruchową. Zaburzenie to występuje zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Najczęściej rozpoznawane formy ADHD dzielone są na podtypy: dominujący niedostatek uwagi (ADD), dominujący hiperkinetyzm lub mieszany typ zawierający cechy obu poprzednich podtypów.

Jakie są objawy ADHD u dzieci?

Dzieci z ADD mają problemy ze skupieniem uwagi na zadaniach wymagających wytrwałości przez dłuższy okres czasu. Często przerywają inne osoby w rozmowie lub działaniu bez uzasadnionej potrzeby. Mogą być też bardzo zapominalskie – często gubią swoje rzeczy lub nie pamiętają ważnych informacji.

Dzieci z dominującym hiperkinetyzmem są nadmiernie ruchliwe, impulsywne i często przerywają inne osoby w rozmowie. Mogą też mieć trudności w utrzymaniu odpowiedniego dystansu społecznego oraz kontrolowaniu emocji.

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

U dorosłych najczęściej występują cechy ADD – problemy ze skupieniem uwagi, zapominalstwo czy kłopoty z organizacją czasu. Osoby te mogą również być bardzo spontaniczne i impulsive, co może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji bez wcześniejszego przemyślenia konsekwencji.

Często także mają trudności w nauce nowych umiejętności lub wytrwałości przy dłuższych zadaniach wymagających wysiłku intelektualnego. W życiu zawodowym mogą mieć problem z dotrzymywaniem terminów czy zachowywaniem porządku na biurku.

Jak diagnozuje się ADHD?

Rozpoznanie ADHD jest możliwe tylko po dokładnym badaniu przez specjalistę (np. psychiatrę). Lekarz musi wykluczyć inne choroby neurologiczne oraz zaburzenia psychiczne o podobnych objawach (np. depresja).

Podstawą diagnozy jest wywiad z pacjentem oraz jego bliskimi, a także obserwacja zachowania w różnych sytuacjach. W niektórych przypadkach może być również wykonane badanie neuropsychologiczne.

Jak leczyć ADHD?

Niestety, na chwilę obecną nie ma możliwości całkowitego wyleczenia ADHD. Jednak odpowiednie leczenie i terapia mogą znacznie poprawić jakość życia osoby cierpiącej na to zaburzenie.

Leczeniem farmakologicznym są przede wszystkim stymulanty (np. metylfenidat), które pomagają zmniejszyć nadmierną aktywność ruchową i impulsywność oraz poprawić koncentrację uwagi. Terapię uzupełniają psychoterapia indywidualna lub grupowa, która uczy radzenia sobie ze stresem czy problemami emocjonalnymi wynikającymi z choroby.

Pomoc dla rodziców dzieci z ADHD

Dla rodziców dziecka zdiagnozowanego z ADHD ważne jest zapewnienie mu wsparcia i odpowiedniej opieki. Dobrze jest też poszukać informacji o tej chorobie – dzięki temu będziecie Państwo bardziej świadomi jej objawów oraz sposobów radzenia sobie w codziennych sytuacjach.

Istotną rolę odgrywa również współpraca szkoły/nauczycieli dziecka z rodzicami oraz lekarzem. Warto również pomyśleć o udziale w grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, gdzie można wymienić się doświadczeniami i uzyskać cenne rady.

Podsumowanie

ADHD jest zaburzeniem neurologicznym występującym zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Charakteryzuje się trudnościami w koncentracji uwagi oraz nadmierną impulsywnością i aktywnością ruchową. Diagnoza może być postawiona tylko przez specjalistę po dokładnym badaniu pacjenta.

Mimo że nie ma możliwości całkowitego wyleczenia ADHD, odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz terapia mogą znacznie poprawić jakość życia osoby cierpiącej na to zaburzenie. Ważna jest także pomoc ze strony bliskich osób – szczególnie dla rodziców dziecka zdiagnozowanego z ADHD.