Zatrzymanie krążenia jest jedną z najpoważniejszych sytuacji, w której może znaleźć się człowiek. Nagłe zatrzymanie pracy serca i brak przepływu tlenu do mózgu może doprowadzić do trwałych uszkodzeń lub nawet śmierci. Dlatego ważne jest, aby każdy miał podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy przy takiej sytuacji.

Co to jest zatrzymanie krążenia?

Zatrzymanie krążenia (zwane również nagłą śmiercią sercowo-naczyniową) występuje, gdy praca serca nagle ulega zaprzestaniu. W wyniku tego dochodzi do braku dostarczenia tlenu oraz składników odżywczych do tkanek organizmu.

Najczęstszym powodem zatrzymania krążenia są zaburzenia rytmu serca – migotanie komór lub częstoskurcz komorowy. Może ono być także spowodowane przez inne czynniki, takie jak udar czy uraz klatki piersiowej.

Sytuacja ta wymaga natychmiastowego działania ze strony osób obecnych w pobliżu poszkodowanego.

Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia?

Pierwszym objawem mogącym sugerować nagłe zatrzymanie akcji serca jest utrata przytomności. Następnie należy sprawdzić oddech poszkodowanego – jeśli nie oddycha lub jego oddechy są nieregularne, może to wskazywać na zatrzymanie krążenia.

W przypadku braku reakcji i oddechu u osoby poszkodowanej, konieczna jest natychmiastowa interwencja.

Jak udzielić pierwszej pomocy przy zatrzymaniu krążenia?

Pierwszym krokiem jest wezwanie pogotowia ratunkowego (tel. 112) oraz rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Rozpoczynając RKO, należy położyć osobę poszkodowaną na płaskiej powierzchni i przystąpić do uciskania mostka w tempie około 100 razy na minutę. W międzyczasie można wykonywać sztuczne oddychanie metodą „usta-usta” lub za pomocą specjalnego urządzenia do wentylacji workiem samorozprężalnym.

Należy kontynuować RKO aż do momentu nadejścia służb medycznych lub wystąpienia oznak życia u osoby poszkodowanej.

Jak zapobiec nagłemu zatrzymaniu akcji serca?

Istnieje kilka sposobów zmniejszenia ryzyka wystąpienia nagłego zatrzymania pracy serca. Jednym z najważniejszych jest prowadzenie zdrowego stylu życia – unikanie palenia papierosów, regularna aktywność fizyczna oraz zdrowa dieta.

W przypadku osób z chorobami sercowo-naczyniowymi lub ryzykiem ich wystąpienia, ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza i systematyczne przyjmowanie leków.

Zakończenie

Nagłe zatrzymanie krążenia może spotkać każdego bez względu na wiek czy stan zdrowia. Dlatego warto mieć podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy w takiej sytuacji. Pamiętajmy również o profilaktyce i dbaniu o nasze serce poprzez odpowiedni tryb życia oraz regularną kontrolę u specjalisty.

Mając świadomość jak postępować w razie nagłego zatrzymania pracy serca, możemy uratować komuś życie lub nawet zapobiec trwałym uszkodzeniom ciała. Nie wahajmy się więc udzielić pomocy osobom potrzebującym!