Jak zapobiegać chorobie legionistów

Choroba legionistów jest rodzajem bakteryjnego zapalenia płuc. Występuje powszechnie w naturalnych systemach wodnych, takich jak rzeki, jeziora i strumienie, ale może również rozwijać się w systemach wodnych stworzonych przez...

Czytaj więcej