Atetoza jest jednym z rodzajów zaburzeń ruchowych, które dotyczą układu nerwowego. Charakteryzuje się niekontrolowanymi i powtarzającymi się ruchami kończyn oraz twarzy. Jest to schorzenie przewlekłe, jednak dzięki odpowiedniemu leczeniu możliwe jest poprawienie jakości życia pacjentów.

Diagnoza atetozy może być trudna ze względu na różnorodność objawów oraz podobieństwo do innych chorób neurologicznych. Jednak kluczowym elementem w diagnozie są dokładne badania neurologiczne oraz obrazowe (np. rezonans magnetyczny). W przypadku podejrzenia atetozy ważną rolę odgrywa także wywiad z pacjentem i jego rodziną, ponieważ często występuje ona w wyniku dziedziczenia genetycznego lub uszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym.

Objawy

Pierwsze symptomy atetozy mogą pojawić się już u niemowlaka – najczęściej między 3 a 6 miesiącem życia dziecka. Są to nieskoordynowane ruchy palców dłoni lub stóp, mimowolne skręcanie głowy czy też grymaszenie ust.

W późniejszym wieku dochodzi do nasilenia tych objawów – pojawiają się niekontrolowane drżenia całego ciała, trudności w utrzymaniu równowagi oraz wykonywaniu precyzyjnych ruchów. Pacjenci z atetozą mogą mieć także problemy z mową, połykaniem czy oddychaniem.

Ważne jest również podkreślenie, że objawy te są różnorodne i indywidualnie u każdego pacjenta mogą się nieco różnić – zarówno pod względem nasilenia jak i częstotliwości występowania.

Leczenie farmakologiczne

Atetoza jest chorobą przewlekłą, dlatego też leczenie ma na celu głównie złagodzenie jej objawów oraz poprawienie jakości życia pacjentów. W przypadku łagodniejszych postaci stosuje się terapię farmakologiczną przy pomocy leków uspokajających lub neuroleptyków (np. haloperidol). Mają one za zadanie zmniejszyć nieskoordynowane ruchy ciała oraz zapobiec ich nasilaniu się.

Niestety większość dostępnych leków może powodować skutki uboczne takie jak senność czy zaburzenia koncentracji, co znacznie wpływa na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Dlatego ważna jest regularna kontrola przez specjalistę w celu doboru odpowiedniej dawki i monitorowania ewentualnych działań niepożądanych.

Terapia rehabilitacyjna

W leczeniu atetozy niezwykle ważną rolę odgrywa także terapia rehabilitacyjna. Ma ona na celu poprawienie koordynacji ruchowej oraz siły mięśni, a także zapobieganie powikłaniom takim jak zesztywnienia stawów czy deformacje ciała.

Podstawowym elementem terapii jest ćwiczenie precyzyjnych ruchów i utrzymywania równowagi przy pomocy specjalistycznych urządzeń (np. balanser). Ważne są również zajęcia z logopedą w celu poprawy mowy oraz nauki technik oddychania.

Wsparcie psychologiczne

Atetoza może znacznie wpłynąć na jakość życia pacjentów – zarówno ze względu na trudności w wykonywaniu codziennych czynności, jak i społecznej izolacji spowodowanej często występującymi objawami fizycznymi. Dlatego też wsparcie psychologiczne jest niezbędne dla osób dotkniętych tą chorobą.

Terapeuci mogą pomóc pacjentom radzić sobie z emocjonalnymi skutkami atetozy, uczyć strategii radzenia sobie ze stresem oraz wspierać ich w procesie akceptacji własnego stanu zdrowia.

Zakończenie

Atetoza to schorzenie neurologiczne, które może znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie pacjentów. Jednak dzięki odpowiedniej diagnozie oraz kompleksowemu leczeniu możliwe jest złagodzenie objawów i poprawa jakości życia osób dotkniętych tą chorobą.

Ważnym elementem w walce z atetozą jest także edukacja społeczeństwa na temat tej rzadkiej choroby oraz wsparcie dla jej pacjentów. Dzięki temu możemy przyczynić się do zmniejszenia stygmatyzacji i zapewnienia im godnego życia pomimo trudności zdrowotnych.