Wirusowe zapalenie wątroby jest zaburzeniem czynności wątroby charakteryzującym się wysokim poziomem bilirubiny we krwi. W wyniku tego powstaje ciemno zabarwiony, wodnisty płyn, który powszechnie określa się mianem krwi. Zaburzenie to może dotyczyć każdej części ciała, ale najczęściej występuje u dzieci i młodzieży. W tym artykule omówiono wirusowe zapalenie wątroby, jego przyczyny, objawy i możliwości leczenia. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapytaj swojego lekarza lub postępuj zgodnie z poniższymi pytaniami: Jakie są najnowsze informacje na temat wirusowego zapalenia wątroby u dzieci? – Rodzaje, objawy i leczenie

Co to jest wirusowe zapalenie wątroby u dzieci?

Wirusowe zapalenie wątroby to choroba wątroby spowodowana zakażeniem różnymi wirusami. Najczęstszą przyczyną jest wirusowe zapalenie wątroby typu B, ale może być ono również wywołane przez wirusy zapalenia wątroby typu A, E i C. Wirusowe zapalenie wątroby typu C, czyli nabyta postać wirusa, występuje stosunkowo rzadko u dzieci, ale jest najczęstszą przyczyną u dorosłych. Wirus ten może jednak występować prawie u wszystkich, w tym u osób z obniżoną odpornością. Wirus może pozostawać w organizmie przez długi czas, nawet po ustąpieniu objawów. Zakażenie może powodować uszkodzenie wątroby, a nawet raka.

Jak często wirusowe zapalenie wątroby występuje u dzieci?

Wirusowe zapalenie wątroby jest niezwykle częste u dzieci – stanowi ponad 80% wszystkich chorób wątroby. Większość przypadków występuje u osób poniżej 20 roku życia. Większość dzieci przestaje chorować na wirusowe zapalenie wątroby do 15 roku życia. Zapalenie wątroby rozpoznaje się na podstawie stężenia bilirubiny we krwi. Jeśli bezpośrednią przyczyną zakażenia jest wątroba, stężenie bilirubiny będzie wysokie. Jeśli przyczyną są inne narządy w organizmie, stężenie bilirubiny będzie niższe.

Jakie są najnowsze wyniki badań nad wirusowym zapaleniem wątroby u dzieci?

Dzieci z wirusowym zapaleniem wątroby często nie mają żadnych objawów lub występują u nich łagodne objawy, które pojawiają się po urodzeniu lub w okresie niemowlęcym. Objawy te pojawiają się zwykle między 6. a 18. miesiącem życia. Mogą one obejmować zarówno zaburzenia wzrostu i rozwoju, jak i żółtaczkę (żółtawe zabarwienie skóry i oczu). U dzieci żółtaczka jest zwykle oznaką choroby wątroby, ale może również wskazywać na inne problemy zdrowotne, takie jak zespół Sweeta czy niedoczynność tarczycy. U dzieci z wirusowym zapaleniem wątroby mogą występować także inne objawy, takie jak bóle brzucha i wymioty.

Rodzaje wirusowego zapalenia wątroby u dzieci

Oto najczęstsze typy wirusowego zapalenia wątroby u dzieci: – Inwazyjne zapalenie wątroby – Inwazyjne zapalenie wątroby to najbardziej zaawansowane stadium choroby wątroby, w którym wątroba i inne narządy nie są już zlokalizowane wewnątrz organizmu, lecz znajdują się na zewnątrz w środowisku ochronnym. Ten rodzaj zapalenia wątroby jest zwykle spowodowany rakiem wątroby. – Nieinwazyjne zapalenie wątroby – Nieinwazyjne zapalenie wątroby to najmniej zaawansowane stadium choroby wątroby, w którym wątroba znajduje się wewnątrz organizmu i nie wymaga ochrony na zewnątrz. Ten rodzaj zapalenia wątroby jest zwykle wynikiem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C. – Ostre wirusowe zapalenie wątroby – Ostre wirusowe zapalenie wątroby, zwane także nagłym zapaleniem wątroby, to krótkotrwały stan, który występuje w wyniku zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby. Trwa zwykle od 1 do 4 dni i towarzyszy mu wysoki poziom bilirubiny we krwi.

Co może być przyczyną wirusowego zapalenia wątroby u dzieci?

Najczęstszymi przyczynami wirusowego zapalenia wątroby u dzieci są: Wirusowe zapalenie wątroby typu B – jest to bardzo powszechne zakażenie. Jest ono wywoływane przez zróżnicowaną postać wirusa zapalenia wątroby typu B, który atakuje wątrobę. – Wirusowe zapalenie wątroby typu C – jest to rzadka choroba wywoływana przez ten sam typ wirusa zapalenia wątroby typu B, który występuje u dorosłych. – Inne – Inne przyczyny obejmują zaburzenia autoimmunologiczne, zapalenia, infekcje, leki, zaburzenia metabolizmu i toksyny.

Co może pomóc w leczeniu lub łagodzeniu objawów wirusowego zapalenia wątroby u dzieci?

Leki przeciwwirusowe mogą leczyć lub zapobiegać wielu rodzajom wirusowego zapalenia wątroby. Leki te mogą być podawane doustnie lub w zastrzykach. Niektóre leki są skuteczne tylko w przypadku jednego rodzaju zapalenia wątroby, podczas gdy inne mogą być stosowane w leczeniu obu rodzajów zapalenia. Przykładem tych drugich jest lek Viekira Pak przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

Wirusowe zapalenie wątroby jest częstą chorobą, którą można leczyć. Rodzaje, objawy i leczenie wirusowego zapalenia wątroby można określić na podstawie typu zapalenia wątroby, pacjenta i dostępnych metod leczenia. W pewnych sytuacjach do leczenia zarówno przyczyn, jak i objawów wirusowego zapalenia wątroby można stosować określone leki.